Metoda kineziologie - One Brain


Metoda kineziologie One Brain (jednotný mozek) je odvozena od ideálního fungování obou našich mozkových hemisfér a jejich dokonalé spolupráce.

Levá mozková hemisféra je analytická, logicky uvažuje, posuzuje, lineárně vnímá, klade důraz na detaily, vnímá strach, orientuje se časově, kontroluje. Je nositelkou mužské složky našeho já. Levou hemisféru používáme častěji v našem každodenním životě.

Pravá mozková hemisféra vnímá obraz jako celek, je nositelkou ženské složky, uměleckých schopností, vnímá pouze prostor, ne čas. Pracuje s barvami, obrazy, se symboly, je schopna neomezeného vnímání, neposuzuje a nezná pojem strach.

Buněčná paměť lidského těla eviduje všechny informace o každém negativním zážitku v našem životě, který způsobí zablokování energetického proudění na mozkové úrovni a následně i v příslušné části těla. Následkem pak mohou být nejrůznější duševní i fyzické potíže, jako například bolesti hlavy, zad, obezita, nejrůznější typy závislostí, fóbie atd. Ve většině případů jsou tyto záležitosti vyvolány emocionálním traumatem, nebo stresem, které jsou natolik intenzivní, že následkem strachu, bolesti, případně strachu z bolesti si jedinec vytvoří blok u některých svých schopností, které pak od traumatického zážitku po celý život popírá.

Pomocí metody One Brain lze snadno určit příčinu stresu a odstranit strach, nebo bolest ze vzpomínky na danou situaci a navodit opět normální a účinný energetický tok. Můžeme tak opět získat schopnost plně využívat svůj mozkový potenciál a pokud jsme v dalším životě postaveni před podobnou situaci, která nás v minulosti stresovala, tentokrát už jednáme jinak. Starou destruktivní a neproduktivní reakci na onu situaci, případně lidi, kteří jsou v ní zapojeni, pak nahradíme opačnou reakcí, která nám pomůže danou situaci zvládnout pozitivně a optimisticky. Tato metoda tak umožňuje žít zdravý a plnohodnotný život, bez spoléhání se na řešení obtíží medikamentózní léčbou. Pomáhá nám stát se fyzicky i duševně zdravými a silnými jedinci, kteří se spoléhají na sebe, zvládají svůj život a jsou schopni pomáhat druhým.

Od roku 1999 pracuji v Kladně jako terapeut metody One Brain a od té doby jsem získal dostatek zkušeností, které mě opravňují doporučit ji všem, kteří se pomocí ní rozhodnou řešit své obtíže.

Terapeutické odblokování emocionálního stresu v délce:

do 1 hod. 40 min. je v ceně 900,-
nad 1 hod. 40. min. je v ceně 1000,-


Můžete mě vyhledat v mé poradně na adrese:
MUDr. Jan Jurnykl
Centrum Ambrosia
Náměstí Sítná 3113 - Atrium hotelu Kladno
272 01 Kladno 2

Při objednání na terapii mě můžete kontaktovat buď pomocí e-mailu:
janjurnykl@email.cz
nebo mobilního telefonu: 606 886 368